واژگان تخصصی باتری

آمپر ساعت ( Ah ) : حاصل ضرب جریان بر حسب آمپر در زمان بر حسب ساعت، که برای نشان دادن ظرفیت باتری استفاده می شود.

الكتروليت: واسطه اي كه هدايت يوني را بين الكترودهاي مثبت و منفي سلول ، امكان پذير مي سازد .اين واسطه ممكن است جامد يا مايع باشد.

الكترود منفي : الكترود داراي شارژ منفي ، اين الكترود در حين دشارژ ، نقش آند و در حين شارژ ، نقش كاتد را ايفا ميكند .

الكترود مثبت : الكترود با شارژ مثبت ، اين الكترود در حين دشارژ ، نقش كاتود و در حين شارژ ، نقش آنود را ايفا مي كند .

اضافه شارژ : اعمال مداوم جريان شارژ به يك سلول يا باتري ، بعد از اينكه به حالت ماكزيمم شارژ خود رسيده است .

اضافه د شارژ : دشارژ اجباري يك سلول يا باتري تا بيش از صددر صد ظرفيت قابل استفاده آن.

باتريهاي اوليه: باتری هایی كه بعد از مصرف قابل شارژ نبوده و درواقع يكبار مصرف مي‌باشند.

باتريهاي ثانويه: باتری هایی كه قابل شارژ مجدد مي‌باشند.

ترمينال : اتصالات الكتريكي خارجي يك سلول يا باتري.

جداكننده: لايه اي از ماده عايق الكتريكي كه الكترود هاي با قطبيت مخالف را به طور  فيزيكي از هم جدا مي كند .جدا كننده ها بايد در برابر يون هاي الكتروليت ، نفوذ پذيري داشته باشند .عمل ديگر آنها مي تواند ذخيره يا تثبيت الكتروليت باشد .

دشارژ خودی : افت ظرفيت يك سلول يا باتري به علت واكنشهاي شيميايي درون سلول ، هنگامي كه در شرايط مدار باز باشد (بدون کشیدن جریان خارجی).

دشارژ عمیق : دشارژ باتری تا تخلیه 100 درصد آن.

كاربرد شناور : در اين حالت باتري همزمان به صورت موازي  به بار و شارژر(يا ركيفاير) متصل اند ، بنابراين ولتاژ  ثابتي  به طور پيوسته به  بار  اعمال مي  شود و باتري را در حالت كاملاً شارژ شده نگه مي دارد بگونه اي كه كاملاً آمادگي تغذيه بار را بدون وقفه داشته باشد .

كاربرد دوره اي : در اين حالت باتري به صورت متناوب شارژ و دشارژ مي شود .

طول عمر دوره اي : تعداد كل سيكلهاي مورد انتظار كار يك باتري در يك نرخ دشارژ داده شده.

ظرفیت : ميزاني از الكتريسيته يا شارژ الكتريكي كه يك باتري كاملاً شارژ شده مي تواند تحت شرايط خاص انتشار دهد و برحسب   آمپر ساعت بيان ميشود.

ظرفیت نامی : مقدار ظرفيت خروجي يك باتري بر حسب آمپر ساعت در نرخ دشارژ معين ، قبل از اينكه ولتاژ به زير يك مقدار نهايي معين برسد كه از سوی سازنده اعلام شده است. در باتری های سرب-اسید معمولاً ظرفیت نامی در نرخ 20 ساعت و یا 10 ساعت اندازه گیری می شود.

مقاومت داخلی : اصطلاحی که به مقاومت درون یک باتری نسبت داده می شود و شامل مجموع مقاومت های الکترولیت، صفحات مثبت و منفی و جداکننده ها میباشد.

ولتاژ نهايي (End voltage) يا ولتاژ قطع (Cut-off voltage): در حالت دشارژ، حداقل ولتاژ تعريف شده براي يك سل يا يك باتري مي‌باشد كه در زير آن ولتاژ باتري كار نكرده و يا به علت هجوم پروسه‌هاي برگشت ناپذير، استفاده از باتري در زيد آن ولتاژ توصيه نمي‌شود.

در حالت شارژ، اين ولتاژ طوري انتخاب مي‌شود تا باتري با حداقل گازدهي، به حالت اضافه شارژ كامل برسد.

Cell : کوچکترین واحدی که باتری از آن تشکیل شده است که شامل صفحات منفی و مثبت، جدا کننده و الکترولیت میباشد. در باتری سرب-اسید ولتاژ نامی یک سلول 2 ولت است.

: (DEPTH OF DISCHARGE) D.O.D عمق ظرفيت دشارژ يك باتري.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *