جایگاههای شارژ وسایل نقلیه برقی :

فاران انرژی با ساخت و تولید انواع مختلف شارژرهای خانگی و عمومی سعی نموده است که در توسعه و افزایش استفاده از خودروهای برقی گام بردارد فاران انرژی قصد دارد تا با توسعه م حصول در این صنعت زیرساخت‌های لازم برای رواج خودروهای برقی را در کشور فراهم کند و به سمت آینده‌ای پایدار، تمدنی و دانش‌محور پیش برود.

حمل و نقل برقی
حمل و نقل برقی
جایگاه شارژ خودرو برقی