مزیت های باتری لیتیومی مخابراتی فاران انرژی در مقایسه با باتری های رایج برای صنایع مخابرات :

 • چگالی انرژی بالا که با افزایش ظرفیت منجر به کاهش وزن و حجم باتری می‌شود.طول عمر
 • حدود 10 برابر که باعث کاهش هزینه‌های تعویض و نگهداری باتری می‌شود.
 • عملکرد مناسب در دماهای پایین و بالا که باعث افزایش قابلیت اطمینان و ایمنی باتری در شرایط جوی گوناگون می‌شود.
 • مقاومت در برابر اثر حافظه که باعث کاهش افت ظرفیت باتری در طول زمان می‌شود.
 • سرعت شارژ بالا که باعث کاهش زمان شارژ و افزایش کارایی باتری می‌شود
 • عمق دشارژ 100% که منجر به افزایش ظرفیت در دسترس شود 
 • رفتار یکسان ظرفیت در سیکلهای مختلف
 • تامین ولتاژ نسبتا خطی در طی فرآیند دشارژ.
 • قابلیت انطباق با رکهای قدیمی و جایگزینی ساده با باتری های سرب اسید 
 • قابلیت اطمینان بسیار بالاتر در مورد ظرفیت و سلامت باتری
 • امکان نظارت و پایش عملکرد و شاخص های باتری از راه دور

چند نمونه از مشتریان شرکت فاران انرژی